Osuuskunta

Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, asiantuntijuuteen ja rehtiin toimintaan


Ihmisläheisyys, avoimuus ja rehellisyys näkyy kaikessa toiminnassamme.

Tekijöidensä näköistä jälkeä

Kymi Development Osuuskunta tarjoaa asiakkailleen kokeneiden asiantuntijoiden palveluita, jotka perustuvat jäsenten hankkimaan tietotaitoon omilta aloiltaan. Meiltä saat apua kohdatessasi haasteita henkilöstö-, ympäristö-, energia- tai työvoimatarvetilanteissa.

Toimintaperiaatteemme

Liiketoimintamme perustuu ihmisten osaamiseen ja pitkään kokemukseen teollisuudesta. Lujan yritys- ja henkilöverkoston luominen ja ylläpito on yksi keskeinen tehtävämme.

Toteutamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Laadimme aina toimeksiannosta kirjallisen sopimuksen. Teemme myös kirjallisen yhteenvedon kartoituksista ja kehitysehdotuksista.

Laadun varmistus

Jäsenet ja työntekijät pyrkivät parhaaseen mahdolliseen laatuun projekteissaan. Tämän lisäksi saat Kymi Developmentin palveluja käyttäessäsi yrityksen toisen asiantuntijan laatuarvion ennen kirjallisen raportin luovuttamista. Kokemus on palvelumme avainsana, mutta pitkään omilla aloillamme toimineina olemme oppineet myös käsittelemään palautetta ja toteuttamaan sen tuloksia käytännössä ja näin kehittämään toimintaamme entisestään.

Osuuskunnan arvot

Ihmisläheinen ote asiakastilanteissa ja työyhteisössä on keskeinen arvomme. Avoimuus organisaatiomme sisällä ja läpinäkyvyys toiminnassamme rakentavat luottamusta. Rehellisyys toiminnassamme rakentaa pohjan tulevaisuudellemme.

 


© 2020 | Kymi Development Osk