Riskienhallinta-, työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöpalvelut

Toimintajärjestelmät ja erilaiset selvityksetPalvelut

 

 • Toimintajärjestelmien laadinnan tukeminen HSE-mallisesti tai erillisinä

  • laatujärjestelmät

  • ympäristöjärjestelmät

  • riskienhallintatyö

 • Yritysten ympäristöriskien havainnointi ja toimenpidesuunnitelmien laadinta sekä jalkautus

 • Toimintojen arviointi ja ongelmanratkaisu

 • Riskiarvioinnit ja toimenpidesuunnitelmien laatiminen sekä jalkautuksen tukeminen

 • Kemikaaliriskien havainnointi ja turvallisuustyön tukeminen mm. TNA -tuki

 • Melualtistusselvitykset

 • Uusiutuvan energian käyttö

 


© 2020 | Kymi Development Osk